Home

Vragen van het lid Samsom (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vrijwillige afspraken inzake het exporteren van sloopschepen. (Ingezonden 3 december 2003)

Gepubliceerd op: 07-01-2004

Vragen van het lid Samsom (PvdA) aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over vrijwillige afspraken inzake het exporteren van sloopschepen. (Ingezonden 3 december 2003)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20032004-542
Vergaderjaar
2003-2004
Download
Kenmerken