Home

Vragen van het lid Lambrechts (D66) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over stages voor studenten in het beroepsonderwijs zonder tewerkstellingsvergunning. (Ingezonden 7 september 2006)

Gepubliceerd op: 24-10-2006

Vragen van het lid Lambrechts (D66) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie en aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over stages voor studenten in het beroepsonderwijs zonder tewerkstellingsvergunning. (Ingezonden 7 september 2006)

Gegevens

Identifier
ah-tk-20062007-108
Vergaderjaar
2006-2007
Download
Kenmerken