Home

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met de vaststelling van het subsidiepercentage voor de kalenderjaren 2021 en 2022 en de vaststelling van een verdeelregel

Gepubliceerd op: 14-12-2021

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten in verband met de vaststelling van het subsidiepercentage voor de kalenderjaren 2021 en 2022 en de vaststelling van een verdeelregel

Gegevens

Identifier
blg-1009512
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
32820
Download
Kenmerken