Home

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Gepubliceerd op: 30-03-2022

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie

Gegevens

Identifier
blg-1023135
Vergaderjaar
2021-2022
Dossiernummer
32043
Download
Kenmerken