Home

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen (Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen)

Gepubliceerd op: 10-10-2022

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten voor een pensioenregeling voor zelfstandigen (Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen)

Gegevens

Identifier
blg-1053604
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
36067
Download
Kenmerken