Home

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

Gepubliceerd op: 04-07-2023

Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van de leden Helder en Van der Werf over begrotingsartikel 31. Politie uitsplitsen in meerdere begrotingsartikelen conform het advies van de Raad van State (Kamerstuk 36200-VI-52)

Gegevens

Identifier
blg-1098810
Vergaderjaar
2022-2023
Dossiernummer
36200-VI
Download
Kenmerken