Home

Ontwerpbesluit van de staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Europese Raad bijeen, over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds - Vorm, rechtskarakter, gevolgen, en overeenstemming met de associatieovereenkomst

Gepubliceerd op: 03-01-2017

Ontwerpbesluit van de staatshoofden en regeringsleiders, in het kader van de Europese Raad bijeen, over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds - Vorm, rechtskarakter, gevolgen, en overeenstemming met de associatieovereenkomst

Gegevens

Identifier
blg-795523
Vergaderjaar
2016-2017
Dossiernummer
21501-20
Download
Kenmerken