Home

Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (30645)

Gepubliceerd op: 28-04-2011

Voortzetting van de behandeling van het voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Groot houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (30645)

Gegevens

Identifier
h-ek-20102011-24-6
Vergaderjaar
2010-2011
Download
Kenmerken