Home

Voortzetting van de behandeling van: het voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen (24701).

Gepubliceerd op: 28-01-1998

Voortzetting van de behandeling van: het voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees parlement, alsmede de Ambtenarenwet in verband met de intrekking van de non-activiteitsbepalingen (24701).

Gegevens

Identifier
h-tk-19971998-3551-3565
Vergaderjaar
1997-1998
Download
Kenmerken