Home

Stemmingen over 4 moties, ingediend tijdens het debat over de brief over gasboringen in de Waddenzee (26431, nr. 4): - de motie-Witteveen-Hevinga, houdende het verzoek geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied toe te staan (26431, nr. 5); - de motie-Witteveen-Hevinga over gaswinning in de Noordzee (26431, nr. 6); - de motie-Van Wijmen, houdende het verzoek af te zien van vergunningverlening (26431, nr. 7); - en een andere motie (26431, nr. 8)

Gepubliceerd op: 23-11-1999

Stemmingen over 4 moties, ingediend tijdens het debat over de brief over gasboringen in de Waddenzee (26431, nr. 4): - de motie-Witteveen-Hevinga, houdende het verzoek geen nieuwe mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied toe te staan (26431, nr. 5); - de motie-Witteveen-Hevinga over gaswinning in de Noordzee (26431, nr. 6); - de motie-Van Wijmen, houdende het verzoek af te zien van vergunningverlening (26431, nr. 7); - en een andere motie (26431, nr. 8)

Gegevens

Identifier
h-tk-19992000-1634-1644
Vergaderjaar
1999-2000
Download
Kenmerken