Home

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen: -een brief van de minister van Financiën, ten geleide van Nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden (26906, nr.13) -een brief van de minister van Defensie inzake het adviseurschap aan het Cambodian Mine Action Centre (CMAC) (27400-X, nr.23) -een brief van de minister van Economische zaken, over de resultaten van de Onderzoeksraad (21501-13, nr.61) en een aantal andere voorstellen

Gepubliceerd op: 27-12-2000

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen: -een brief van de minister van Financiën, ten geleide van Nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen (Wet financiering decentrale overheden (26906, nr.13) -een brief van de minister van Defensie inzake het adviseurschap aan het Cambodian Mine Action Centre (CMAC) (27400-X, nr.23) -een brief van de minister van Economische zaken, over de resultaten van de Onderzoeksraad (21501-13, nr.61) en een aantal andere voorstellen

Gegevens

Identifier
h-tk-20002001-2933-2933
Vergaderjaar
2000-2001
Download
Kenmerken