Home

Stemmingen over tien moties, ingediend in het notaoverleg over modernisering AWBZ, te weten: - de motie-Arib c.s. over een wettelijke verankering van zeggenschapsinstrumenten (24036/26631, nr. 189); - de motie-Arib/Van Vliet over minimumkwaliteitseisen (24036/26631, nr. 190); - de motie-Arib over een inspectieronde (24036/26631, nr. 191); en over 7 ander moties (24036/26631, nrs. 192 t/m 197, 199)

Gepubliceerd op: 02-03-2001

Stemmingen over tien moties, ingediend in het notaoverleg over modernisering AWBZ, te weten: - de motie-Arib c.s. over een wettelijke verankering van zeggenschapsinstrumenten (24036/26631, nr. 189); - de motie-Arib/Van Vliet over minimumkwaliteitseisen (24036/26631, nr. 190); - de motie-Arib over een inspectieronde (24036/26631, nr. 191); en over 7 ander moties (24036/26631, nrs. 192 t/m 197, 199)

Gegevens

Identifier
h-tk-20002001-3844-3846
Vergaderjaar
2000-2001
Download
Kenmerken