Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over huisartsenzorg, te weten: - de motie-Buijs c.s. over invoering van een lokale kostencomponent (28008, nr. 34); - de motie-Buijs c.s. over het niet opleggen van nadere regelgeving door de NMa (28008, nr. 35); - de motie-Buijs c.s. over de secundaire arbeidsvoorwaarden van (verpleeghuis)artsen-in-opleiding (28008, nr. 36); en zes andere moties

Gepubliceerd op: 18-04-2002

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over huisartsenzorg, te weten: - de motie-Buijs c.s. over invoering van een lokale kostencomponent (28008, nr. 34); - de motie-Buijs c.s. over het niet opleggen van nadere regelgeving door de NMa (28008, nr. 35); - de motie-Buijs c.s. over de secundaire arbeidsvoorwaarden van (verpleeghuis)artsen-in-opleiding (28008, nr. 36); en zes andere moties

Gegevens

Identifier
h-tk-20012002-4376-4377
Vergaderjaar
2001-2002
Download
Kenmerken