Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol, te weten: - de motie-Duyvendak c.s. over handhavingspunten (27603, nr. 67); - de motie-Duyvendak/Gerkens over de Oostbaan (27603, nr. 68); - de motie-Duyvendak c.s. over de aanvlieghoogte (27603, nr. 69); - en 8 andere moties

Gepubliceerd op: 19-07-2002

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Schiphol, te weten: - de motie-Duyvendak c.s. over handhavingspunten (27603, nr. 67); - de motie-Duyvendak/Gerkens over de Oostbaan (27603, nr. 68); - de motie-Duyvendak c.s. over de aanvlieghoogte (27603, nr. 69); - en 8 andere moties

Gegevens

Identifier
h-tk-20012002-5451-5452
Vergaderjaar
2001-2002
Download
Kenmerken