Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wetsvoorstel Wijziging meststoffenwet (invoer gebruiksnormen) (29930) en het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) (30004), te weten de motie-Waalkens/Vos over het onderscheid tussen weidende en opgestalde koeien (29930, 30004, nr. 15), de motie-Koopmans/Oplaat over het verlenen van een ontheffing van spoor 1 (29930, 30004, nr. 16), de motie-Koopmans/Oplaat over de monitoring richtsnoer voor de Nitraatrichtlijn (29930, 30004, nr. 17), de motie-Van den Brink over de verruiming van de datum van 10 mei tot 1 juni (29930, 30004, nr. 18), de motie-Van den Brink over het scheuren van grasland in de periode van 1 februari-1 november (29930, 30004, nr. 19), de motie-Van den Brink over de regeling boer-boertransport (29930, 30004, nr. 20) en een aantal andere moties

Gepubliceerd op: 13-06-2005

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het wetsvoorstel Wijziging meststoffenwet (invoer gebruiksnormen) (29930) en het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) (30004), te weten de motie-Waalkens/Vos over het onderscheid tussen weidende en opgestalde koeien (29930, 30004, nr. 15), de motie-Koopmans/Oplaat over het verlenen van een ontheffing van spoor 1 (29930, 30004, nr. 16), de motie-Koopmans/Oplaat over de monitoring richtsnoer voor de Nitraatrichtlijn (29930, 30004, nr. 17), de motie-Van den Brink over de verruiming van de datum van 10 mei tot 1 juni (29930, 30004, nr. 18), de motie-Van den Brink over het scheuren van grasland in de periode van 1 februari-1 november (29930, 30004, nr. 19), de motie-Van den Brink over de regeling boer-boertransport (29930, 30004, nr. 20) en een aantal andere moties

Gegevens

Identifier
h-tk-20042005-5129-5131
Vergaderjaar
2004-2005
Download
Kenmerken