Home

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30551), en over: - de motie-Teeven c.s. over geldigheidsduur van de beginseltoestemming (30551, nr. 14); - de motie-Teeven c.s. over inzet van niet-Nederlandse vergunninghouders voor interlandelijke adoptie (30551, nr. 15); - en twee andere moties (30551, nrs. 16 en 17)

Gepubliceerd op: 01-08-2007

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30551), en over: - de motie-Teeven c.s. over geldigheidsduur van de beginseltoestemming (30551, nr. 14); - de motie-Teeven c.s. over inzet van niet-Nederlandse vergunninghouders voor interlandelijke adoptie (30551, nr. 15); - en twee andere moties (30551, nrs. 16 en 17)

Gegevens

Identifier
h-tk-20062007-4910-4910
Vergaderjaar
2006-2007
Download
Kenmerken