Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport 'Dynamiek in islamitisch activisme' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (30800 VI, nr. 115), te weten: - de motie-Wilders over stoppen van de islamisering van Nederland (30800 VI, nr. 127); - de motie-Wilders over het verbieden van de Koran (30800 VI, nr. 128); - de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over aanstelling van in Nederland opgeleide imams (30800 VI, nr. 130) en 6 andere moties (30800 VI, de nrs. 131 t/m 136)

Gepubliceerd op: 18-09-2007

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport 'Dynamiek in islamitisch activisme' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (30800 VI, nr. 115), te weten: - de motie-Wilders over stoppen van de islamisering van Nederland (30800 VI, nr. 127); - de motie-Wilders over het verbieden van de Koran (30800 VI, nr. 128); - de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over aanstelling van in Nederland opgeleide imams (30800 VI, nr. 130) en 6 andere moties (30800 VI, de nrs. 131 t/m 136)

Gegevens

Identifier
h-tk-20062007-5330-5331
Vergaderjaar
2006-2007
Dossiernummer
30800 VI
Download
Kenmerken