Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Deltaplan inburgering, te weten de motie-Fritsma over het intrekken van de verblijfsvergunning van een inburgeringsplichtige die geen inburgeringscursus volgt (31143, nr. 4), de motie-Fritsma over betaling door de vreemdeling van de kosten van inburgering (31143, nr. 5), de motie-Cramer c.s. over de toetsing van de kwaliteit van het inburgeringstraject (31143, nr. 6), de motie-Cramer/Ortega-Martijn over een volgsysteem voor inburgeraars (31143, nr. 7) en de motie-Jansen over een financiële compensatie voor roc's (31143, nr. 8)

Gepubliceerd op: 03-12-2007

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Deltaplan inburgering, te weten de motie-Fritsma over het intrekken van de verblijfsvergunning van een inburgeringsplichtige die geen inburgeringscursus volgt (31143, nr. 4), de motie-Fritsma over betaling door de vreemdeling van de kosten van inburgering (31143, nr. 5), de motie-Cramer c.s. over de toetsing van de kwaliteit van het inburgeringstraject (31143, nr. 6), de motie-Cramer/Ortega-Martijn over een volgsysteem voor inburgeraars (31143, nr. 7) en de motie-Jansen over een financiële compensatie voor roc's (31143, nr. 8)

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-1595-1595
Vergaderjaar
2007-2008
Download
Kenmerken