Home

Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de jacht, te weten: - de motie-Ouwehand c.s. over het openstellen van het Kroondomein gedurende het hele jaar (Kamerstuk 31200 XIV, nr. 161); - de motie-Ouwehand c.s. over afschaffen van de representatieve jacht door het staatshoofd (31200 XIV, nr. 162);d - de motie-Van Velzen c.s. over het niet ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van het Koninklijk Jachtdepartement (31200 XIV, nr. 163); en een aantal andere moties

Gepubliceerd op: 20-02-2008

Stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de jacht, te weten: - de motie-Ouwehand c.s. over het openstellen van het Kroondomein gedurende het hele jaar (Kamerstuk 31200 XIV, nr. 161); - de motie-Ouwehand c.s. over afschaffen van de representatieve jacht door het staatshoofd (31200 XIV, nr. 162);d - de motie-Van Velzen c.s. over het niet ter beschikking stellen van middelen ten behoeve van het Koninklijk Jachtdepartement (31200 XIV, nr. 163); en een aantal andere moties

Gegevens

Identifier
h-tk-20072008-3119-3120
Vergaderjaar
2007-2008
Dossiernummer
31200 XIV
Download
Kenmerken