Home

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld, te weten de motie-Kuiken c.s. over overnemen van de aanbevelingen van de werkgroep (29911, nr. 15)

Gepubliceerd op: 01-12-2008

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld, te weten de motie-Kuiken c.s. over overnemen van de aanbevelingen van de werkgroep (29911, nr. 15)

Gegevens

Identifier
h-tk-20082009-1371-1371
Vergaderjaar
2008-2009
Download
Kenmerken