Home

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) (31519), en over: - de motie-Van der Ham over monitoren van de relevantie van gevolgde opleidingen (31519, nr. 13); - de motie-Van Gent/Karabulut over het laten gelden van de maximering van de bijverdienregeling voor de duur van de ontheffing van de sollicitatieplicht (31519 nr. 14) en 2 andere moties (de nrs. 15 en 16)

Gepubliceerd op: 01-12-2008

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders) (31519), en over: - de motie-Van der Ham over monitoren van de relevantie van gevolgde opleidingen (31519, nr. 13); - de motie-Van Gent/Karabulut over het laten gelden van de maximering van de bijverdienregeling voor de duur van de ontheffing van de sollicitatieplicht (31519 nr. 14) en 2 andere moties (de nrs. 15 en 16)

Gegevens

Identifier
h-tk-20082009-1372-1373
Vergaderjaar
2008-2009
Download
Kenmerken