Home

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119) (31824), en over de motie-Bashir over het niet sluiten van verdragen met belastingparadijzen anders dan verdragen over het uitwisselen van informatie (31764, 31824, nr. 8)

Gepubliceerd op: 17-11-2009

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 april 2008 te 's-Gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol (Trb. 2008, 119) (31824), en over de motie-Bashir over het niet sluiten van verdragen met belastingparadijzen anders dan verdragen over het uitwisselen van informatie (31764, 31824, nr. 8)

Gegevens

Identifier
h-tk-20092010-1130-1130-3
Vergaderjaar
2009-2010
Download
Kenmerken