Home

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V), te weten: de motie-Ferrier over onderzoek naar de bestedingsdruk op het budget voor ontwikkelingssamenwerking (32123-V, nr. 14); de motie-Voordewind over inzetten van kennis van pas afgestudeerde hbo'ers (32123-V, nr. 15); de motie-Vendrik over belastingontduiking en -ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden (32123-V, nr. 16), en de motie-Van der Staaij over waarborging van de additionaliteit van uitgaven voor schuldkwijtschelding (32123-V, nr. 17)

Gepubliceerd op: 14-01-2010

Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V), te weten: de motie-Ferrier over onderzoek naar de bestedingsdruk op het budget voor ontwikkelingssamenwerking (32123-V, nr. 14); de motie-Voordewind over inzetten van kennis van pas afgestudeerde hbo'ers (32123-V, nr. 15); de motie-Vendrik over belastingontduiking en -ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden (32123-V, nr. 16), en de motie-Van der Staaij over waarborging van de additionaliteit van uitgaven voor schuldkwijtschelding (32123-V, nr. 17)

Gegevens

Identifier
h-tk-20092010-28-2544
Vergaderjaar
2009-2010
Download
Kenmerken