Home

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (Kamerstuk 32191)

Gepubliceerd op: 16-07-2010

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties alsmede vaststelling van het tijdstip van de stemming voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (Kamerstuk 32191)

Gegevens

Identifier
h-tk-20092010-92-7602
Vergaderjaar
2009-2010
Download
Kenmerken