Home

Flora- en Faunawet; Amendement inzake een verbod op bijzonder dieronvriendelijke praktijken die onder de huidige Jachtwet nog wel zijn toegestaan

Gepubliceerd op: 02-10-1997

Flora- en Faunawet; Amendement inzake een verbod op bijzonder dieronvriendelijke praktijken die onder de huidige Jachtwet nog wel zijn toegestaan

Gegevens

Identifier
kst-23147-28
Vergaderjaar
1997-1998
Dossiernummer
23147
Download
Kenmerken