Home

Rijksbegroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1996; Verslag algemeen overleg over de geluidszonering rond de luchtvaartterreinen Seppe, Budel, Noordoostpolder en Texel

Gepubliceerd op: 18-10-1995

Rijksbegroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1996; Verslag algemeen overleg over de geluidszonering rond de luchtvaartterreinen Seppe, Budel, Noordoostpolder en Texel

Gegevens

Identifier
kst-24400-XI-8
Vergaderjaar
1995-1996
Dossiernummer
24400-XI
Download
Kenmerken