Home

Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet; wijz. ivm verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur; Nota van wijziging

Gepubliceerd op: 07-03-1996

Burgerlijk Wetboek en Ambtenarenwet; wijz. ivm verbod tot het maken van onderscheid tussen werknemers naar arbeidsduur; Nota van wijziging

Gegevens

Identifier
kst-24498-6
Vergaderjaar
1995-1996
Dossiernummer
24498
Download
Kenmerken