Home

Rijksbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 1997; Brief minister met de voortgangsrapportage i.v.m. de handhaving van de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

Gepubliceerd op: 15-11-1996

Rijksbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 1997; Brief minister met de voortgangsrapportage i.v.m. de handhaving van de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

Gegevens

Identifier
kst-25000-XIV-31
Vergaderjaar
1996-1997
Dossiernummer
25000-XIV
Download
Kenmerken