Home

Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over mogelijkheden voor de NMa in situaties waar de mededinging mogelijk beperkt is als gevolg van het bestaan van economische machtsposities

Gepubliceerd op: 29-01-2002

Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over mogelijkheden voor de NMa in situaties waar de mededinging mogelijk beperkt is als gevolg van het bestaan van economische machtsposities

Gegevens

Identifier
kst-27639-18-h1
Vergaderjaar
2001-2002
Dossiernummer
27639
Download
Kenmerken