Home

Voorstel van wet van het lid Van Gent inzake regeling vrijheid van meningsuiting werknemers i.v.m. klokkenluiders; Gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State

Gepubliceerd op: 14-07-2004

Voorstel van wet van het lid Van Gent inzake regeling vrijheid van meningsuiting werknemers i.v.m. klokkenluiders; Gewijzigde memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State

Gegevens

Identifier
kst-28990-6
Vergaderjaar
2003-2004
Dossiernummer
28990
Download
Kenmerken