Home

Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de vervolging voor majesteitsschennis

Gepubliceerd op: 29-06-2015

Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de vervolging voor majesteitsschennis

Gegevens

Identifier
kst-29279-246
Vergaderjaar
2014-2015
Dossiernummer
29279
Download
Kenmerken