Home

Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 mei 2016, over Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Gepubliceerd op: 07-06-2016

Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek; Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 19 mei 2016, over Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Gegevens

Identifier
kst-29279-326
Vergaderjaar
2015-2016
Dossiernummer
29279
Download
Kenmerken