Home

Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2005; Amendement dat ertoe strekt de rijksbijdrage aan Staatsbosbeheer te verhogen om het wagenpark op biobrandstoffen te laten rijden

Gepubliceerd op: 14-12-2004

Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2005; Amendement dat ertoe strekt de rijksbijdrage aan Staatsbosbeheer te verhogen om het wagenpark op biobrandstoffen te laten rijden

Gegevens

Identifier
kst-29800-XIV-54
Vergaderjaar
2004-2005
Dossiernummer
29800-XIV
Download
Kenmerken