Home

Wijziging goedkeuringswet Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) met Protocol (Trb. 2005, 96) (Stb. ...); Voorstel van wet

Gepubliceerd op: 04-07-2006

Wijziging goedkeuringswet Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) met Protocol (Trb. 2005, 96) (Stb. ...); Voorstel van wet

Gegevens

Identifier
kst-30633-2
Vergaderjaar
2005-2006
Dossiernummer
30633
Download
Kenmerken