Home

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement over onherroepelijke volmachten en beschikkingsbevoegdheid tijdens faillissement en schuldsanering

Gepubliceerd op: 16-12-2009

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek); Amendement over onherroepelijke volmachten en beschikkingsbevoegdheid tijdens faillissement en schuldsanering

Gegevens

Identifier
kst-31065-28
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
31065
Download
Kenmerken