Home

Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op te groeien in een pleeggezin; Brief regering; Reactie op gewijzigde motie Aasted-Madsen-van Stiphout c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van de initiatiefnota Gezin boven tehuis

Gepubliceerd op: 11-03-2010

Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op te groeien in een pleeggezin; Brief regering; Reactie op gewijzigde motie Aasted-Madsen-van Stiphout c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van de initiatiefnota Gezin boven tehuis

Gegevens

Identifier
kst-31279-20
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
31279
Download
Kenmerken