Home

Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet BGV-zones); Brief regering; Tweede Voortgangsrapportage experimenten Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Gepubliceerd op: 19-04-2011

Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet BGV-zones); Brief regering; Tweede Voortgangsrapportage experimenten Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

Gegevens

Identifier
kst-31430-23
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
31430
Download
Kenmerken