Home

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie; Amendement om ervoor te zorgen dat het OM de vordering tot dwangverpleging moet hervatten, als een vreemdeling die daartoe veroordeeld is, terugkeert naar Nederland

Gepubliceerd op: 10-09-2009

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie; Amendement om ervoor te zorgen dat het OM de vordering tot dwangverpleging moet hervatten, als een vreemdeling die daartoe veroordeeld is, terugkeert naar Nederland

Gegevens

Identifier
kst-31552-7
Vergaderjaar
2008-2009
Dossiernummer
31552
Download
Kenmerken