Home

Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Gepubliceerd op: 19-10-2017

Jeugdzorg; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht dat 300 gezinnen de dupe zijn van tarievenslag grote jeugdzorgaanbieder alsmede Handreiking aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 en Inkoop en continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Gegevens

Identifier
kst-31839-605
Vergaderjaar
2017-2018
Dossiernummer
31839;29538
Download
Kenmerken