Home

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Brief regering; Oordeel over amendement van het lid Van Veldhoven (Kamerstuk 32002, nr. 26) over het verduidelijken van de strekking van de in de wet opgenomen verwijzing naar de visserijwetgeving

Gepubliceerd op: 14-05-2013

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Brief regering; Oordeel over amendement van het lid Van Veldhoven (Kamerstuk 32002, nr. 26) over het verduidelijken van de strekking van de in de wet opgenomen verwijzing naar de visserijwetgeving

Gegevens

Identifier
kst-32002-28
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
32002
Download
Kenmerken