Home

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van de leden Geurts en Slob ter vervanging van nr. 18 over de inspraak van beide kamers der Staten-Generaal bij de inwerkingtreding van de wet

Gepubliceerd op: 27-05-2013

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone; Amendement; Amendement van de leden Geurts en Slob ter vervanging van nr. 18 over de inspraak van beide kamers der Staten-Generaal bij de inwerkingtreding van de wet

Gegevens

Identifier
kst-32002-29
Vergaderjaar
2012-2013
Dossiernummer
32002
Download
Kenmerken