Home

Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit over het recht op interpretatie en vertaling tijdens strafzaken; Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie over ontwerp-kaderbesluit recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

Gepubliceerd op: 15-09-2009

Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een kaderbesluit over het recht op interpretatie en vertaling tijdens strafzaken; Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie over ontwerp-kaderbesluit recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

Gegevens

Identifier
kst-32010-3
Vergaderjaar
2008-2009
Dossiernummer
32010
Download
Kenmerken