Home

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Tweede nadere memorie van antwoord

Gepubliceerd op: 11-02-2014

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming; Tweede nadere memorie van antwoord

Gegevens

Identifier
kst-32015-G
Vergaderjaar
2013-2014
Dossiernummer
32015
Download
Kenmerken