Home

Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden; Luxemburg, 26 oktober 2004; Brief minister met genoemde Overeenkomst, voorzien van een toelichtende nota

Gepubliceerd op: 05-10-2009

Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden; Luxemburg, 26 oktober 2004; Brief minister met genoemde Overeenkomst, voorzien van een toelichtende nota

Gegevens

Identifier
kst-32046-A
Vergaderjaar
2008-2009
Dossiernummer
32046
Download
Kenmerken