Home

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gepubliceerd op: 30-05-2011

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers; Nota van wijziging; Nota van wijziging

Gegevens

Identifier
kst-32220-9
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32220
Download
Kenmerken