Home

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijk tarieven; Amendement; Amendement Brinkman, houdende aanpassing van het facultatieve karakter van het huidige artikel 18, onderdelen b en c, van de Paspoortwet.

Gepubliceerd op: 23-06-2010

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijk tarieven; Amendement; Amendement Brinkman, houdende aanpassing van het facultatieve karakter van het huidige artikel 18, onderdelen b en c, van de Paspoortwet.

Gegevens

Identifier
kst-32309-8
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
32309-(R1907)
Download
Kenmerken