Home

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Van Veldhoven / Jacobi over overleg met de partijen achter het "Ganzen 7"-akkoord

Gepubliceerd op: 23-12-2011

Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; Motie; Motie Van Veldhoven / Jacobi over overleg met de partijen achter het "Ganzen 7"-akkoord

Gegevens

Identifier
kst-32372-81
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
32372
Download
Kenmerken