Home

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gepubliceerd op: 15-06-2010

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Poppe, Pechtold en Peters tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet) ; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

Gegevens

Identifier
kst-32414-3
Vergaderjaar
2009-2010
Dossiernummer
32414
Download
Kenmerken