Home

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Brief regering; Begeleidende brief bij de nota van wijziging inzake de Kaderwet VROM- en WWI-subsidies

Gepubliceerd op: 23-12-2011

Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (Kaderwet VROM- en WWI-subsidies); Brief regering; Begeleidende brief bij de nota van wijziging inzake de Kaderwet VROM- en WWI-subsidies

Gegevens

Identifier
kst-32537-5
Vergaderjaar
2011-2012
Dossiernummer
32537
Download
Kenmerken