Home

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het voorkomen van samenloop tussen gemeentelijke verlagingen en verlagingen door het Rijk alsmede het stimuleren van investeringen

Gepubliceerd op: 08-06-2011

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het voorkomen van samenloop tussen gemeentelijke verlagingen en verlagingen door het Rijk alsmede het stimuleren van investeringen

Gegevens

Identifier
kst-32625-9
Vergaderjaar
2010-2011
Dossiernummer
32625
Download
Kenmerken